הנתונים מתוך אתר  http://isramar.ocean.org.il

תחזית גלים בבת גלים

מצב הגלים היום בבת גלים